Coláiste de hÍde


Go to content

Treoracha/ Directions

Ón Tuaisceart agus Ón Iarthar:

Téigh ó dheas ar an M50. Téigh thar acomhal 9 agus 10, tar amach ag an gcéad acomhal eile. Cas ar dheis chuig N81 ag dul siar i dtreo Tamhlachta. Cas ar dheis ag an gcéad timpeallán. Cas ar chlé ag an gcéad mion-timpeallán eile agus ansin tóg an chéad chasadh ar dheis. Téigh thar an Ionad Náisiúnta Cispheile. Tá an scoil suite ar dheis os comhair an Stáisiún Maxol.

Ón Deisceart:

Agus tú ag dul i dtreo Átha Cliath ar an N7 ó Nás, Cas ar dheis ag Crois an Fhearainn Nua go Bóthar Belgard. Tóg an tríú chasadh ar chlé i dtreo Bóthair Chaor Bhealtaine (Feicfidh tú an foirgneamh Potterton Myson ag an gcasadh) Lean ort síos Bóthar Chaor Bhealtaine thar Ionad Siopadóireachta Chill na Manach go hacomhal, atá ag bun an bhóthair Cas ar chlé ag Bóthar na gCnoc Glas agus tóg an chéad chasadh ar dheis ag na soilsí. Tá an scoil ar chlé os comhair an Stáisiún Maxol.


From the North or West:

Get on the M50 Southbound. Pass junctions 9 and 10, then exit the next one, turning right, onto the N81 going west towards Tallaght. Right turn at the next roundabout. Left at the mini-roundabout and then first right. Pass the National Basketball Arena. The School is on the right opposite the Maxol Station.


From the South

Going towards Dublin on the N7 from Naas. Turn Right at Newlands Cross onto Belgard Road. Take Third Left into Mayberry Road (You will see the Potterton Myson Building at the turn). Continue down Mayberry Road, past Kilnamanagh shopping centre, to the Tee junction at the end. Left onto Greenhills Road and next right at the lights. The School is on the left opposite the Maxol Station.
Back to content | Back to main menu