Coláiste de hÍde


Go to content

Torthaí na suirbhéanna/ School Survey Results

Meastóireacht/ Inspection 2012

A Chairde,

Iniata ta torthaí na suirbhéanna a rinne tuismitheoirí agus daltaí na scoile seo mar chuid den Mheasúnú Scoile Uile/ Bainistíocht, Cinnireacht agus Foghlaim (MSU/BCF). Tugadh ceistneoir do chuile dalta i mbliain 1,2 agus 5 agus tugadh ceistneoir do thuismitheoirí na daltaí céanna. Fuair na cigirí 147 ceistneoir líonta ó na daltaí agus 100 líonta ó na tuismitheoirí. Bhí na cigirí iontach sásta leis an aischothú seo. Tá na torthaí soilléar agus tugann siad léirmheas an-mhaith ar Choláiste de hÍde faoi láthair. Níl an Tuairisc Oifigiuil faighte go fóill ach chomh luath is a thagann beidh sé le feiceáil ar an suíomh seo.

A Chairde,

The following are the results of the surveys undertaken in Coláiste de hÍde as part of the recent Whole School Evaluation/ Management ,Leadership and Learning (WSE/MLL). All students in 1st, 2nd and 5th year were surveyed and the same pupils were given a different survey for their parents/guardians. In total 147 pupils were surveyed and 100 parents/guardians returned their surveys. The Inspectors were very pleased with this level of feedback. The results are easily read and provide an interesting current snapshot of Coláiste de hÍde. The Official Report has not yet been received but as soon as it does it will be uploaded onto our Homepage.

le meas,

Feargal Ó Giolláin

Príomhoide

CLICEÁIL THÍOS:

Meastóireacht Scoile Uile (BCF) - Ceistneoirí na dtuismitheoirí
Coláiste de hÍde – 70021D


Meastóireacht Scoile Uile (BCF) - Ceistneoir do Scoláirí
Coláiste de hÍde 70021D


Back to content | Back to main menu