Coláiste de hÍde


Go to content

'Seachtain an Chairdis'

Nuacht ScoileSeachtain an Chairdis 2012Bhí 'Seachtain an Chairdis' ar siúl an tseachtain (17ú-21ú MF) sa scoil agus bhí béim curtha ar na téamaí 'Cairdeas' agus 'Frithbhulaíocht' lastigh agus lasmuigh do na ranganna. Ar an Luain, bhí dráma ar siúl ag an 'Blank Canvas Theatre Company' darbh ainm 'Scene Not Heard' le haghaidh blianta 1,3 agus 4 agus thaithin sé go mór leo. Bhí imeachtaí eile ar siúl do bhliain 1: tráthnóna Máirt, d'eagraigh daltaí na hidirbhliana tráthnóna cluichí dóibh agus tráthnóna Céadaoin rinne siad Torraíocht Taise le cinnirí bliain 5. Bhí ceardlann frithbhulaíochta ar siúl ag bliain 2 dé Máirt leis an ghrúpa 'Sticks and Stones' agus d'éirigh go hiontach le seo .

The annual ‘Friendship Week' was organised in the school (17th-21st Sep) last month and there was a special emphasis placed on friendship and anti-bullying, both inside and outside classroom. To begin the week there was a drama performance from the 'Blank Canvas Theatre Company' entitled 'Scene Not Heard' for 1st, 3rd and 4th year students, which they enjoyed immensely. Other events for 1st years included a 'games afternoon' organised by TY students, a treasure hunt with the 5th year prefects and the 'Cool Schools Anti-Bullying Class Project'. The 2nd year’s participation in an anti-bullying workshop with the 'Sticks and Stones' group was another memorable highlight of 'Friendship Week 2012'.
Back to content | Back to main menu