Coláiste de hÍde


Go to content

Nuachtlitir Nollaig 2012

Nuacht Scoile > Cartlann/Archive 2012-2013

Nuachtlitir Nollaig ‘12


Seo an Nuachtlitir deireanach roimh Shaoire na Nollag, mar sin, ba mhaith liom an deis seo a thapú Nollaig Shona agusAthbhliain faoi shéan agus faoimhaise a ghuí oraibh ar fad. Ba mhaith liom leis mo bhuíochas pearsanta a ghabháil libh as an tacaíocht ar fad a thug sibh dúinn ó tháinig muid ar ais in diaidh saoire an tSamhraidh. Ba mhór an cúnamh é agus is cinnte go bhfuilimid ar fad an-bhuíoch daoibh.

This is the last Newsletter before the holidays and I would like to take this opportunity to wish you all a Happy Christmas and a Happy New Year. I would also like to personally thank you all for the support you have given us since returning after the Summer Holidays. It has helped to make a great success of our first term of the school year. I hope you all enjoy the Christmas holidays.


Fograí.(Notices)

Beidh Searmanais na Nollag ar siúl sa scoil ar an Aoine 21/12/12. Tá na daltaí ag déanamh go leor ullmhúcháin chuige seo.

The Christmas Service is taking place in the school on Friday 21/12/12. The students are putting a lot of work into it so we are looking forward to it!

Beidh Scrúdaithe na Nollag ar siúl ón 13ú go 20ú do bhliain a 1, 2, 4 agus 5.
Christmas exams for 1, 2, 4 and 5 years will commence Thurs 13th December.

Dúnfar an scoil ar an Aoine, 21 Nollaig 2012, ag12.15. Athosclófar an scoil ar an Luan, 7 Eanáir 2013, ag an gnáth am.

The school will close on 21 December 2012,12.15. The school will re-open on Monday, 7 January 2013, at the usual time.

Beidh cruinniú Tuistí/Múinteoirí do bhl. 1&5 ar an 31/1/13agus cruinniú do bhl. 2 & 4 ar an 7/2/13.
Parents/Teachers meetings: 1& 531/1/13, 2nd and 4 Years 7/2/13.


Spórt


BuachaillíFaoi 15 agus19 Sacar/under 15 and 19Soccer

Tá ag éirigh go maith leis an bhfoireann faoi 19. Tá cluiche amháin imeartha sa srath in aghaidh Rosary College, Crumlin. Chríochnaigh sé archomhscór (2-2). Fuair Riain Ó Néill agus Dylan Ó Broinn na cúl do Coláiste de hÍde.
Tá siad sa leathchraomh den chorn chomh maith, ag cuir buaiteoirí 2012, St. Kevin’s, Clondalkin amach ar an mbealach (5-3), chomh maith le Patrician College, Finglas (3-0).

Fuair Jack Ó Cróinín, Aaron Ó Duláin, Riain Ó Néill, Conchúr Ó Broin agus Dylan Ó Briain na cúl in aghaidh St. Kevin’s agus fuair Lee Ó Briain (2) agus Dylan Ó Briain na cúl in aghaidh Patrician.

Níl na torthaí ag dul chomh maith sin don bhfoireann faoi 15. D’imir siad in aghaidh Rosary College, Crumlin, ag cailliúnt 4-6 le cúl ó Daithí Ó Briain, Eoghan Ó Buachalla agus SeamaíBreathnach (2) agus ansin ag cailliúnt 2-1 in aghaidh Greenhills College le Dylan Ó Néill ag fáil an cúl do Coláiste de hÍde. Sa dhá cluiche, bhí mí-adh arCholáiste de hÍde mar go raibh an dhá cluiche an chothrom agus bhí níos mó tuillte ag na buachaillí don iarracht gur chuir siad isteach.

The school has an under 19 and an under 15 team this season.
The under 19s are doing well. They’ve played one game in the league against Rosary College, Crumlin. That finished level (2-2). Riain Ó Néill and Dylan Ó Briain got the goals for Coláiste de hÍde.
They’re also in the semi-final of the cup, putting out 2012 winners St. Kevin’s, Clondalkin out on the way (5-3), as well as Patriciain College, Finglas (3-0).
Jack Ó Cróinín, Aaron Ó Duláin, Riain Ó Néill, Conchúr Ó Broin and Dylan Ó Briain got the goals against St. Kevin’s and Lee Ó Briain (2) and Dylan Ó Briain got the goals against Patrician.
The results aren’t going so well for the under 15 team. They’ve played Rosary College, Crumlin, losing 4-6 with goals from Daithí Ó Briain, Eoghan Ó Buachalla and SeamaíBreathnach (2) and then losing 2-1 against Greenhills College with Dylan Ó Néill scoring for Coláiste de hÍde. Coláiste de hÍde were unlucky as both games were very close and the boys deserved more for the effort they put in.Focus Ireland
Comhghairdeas leis an rang Eacnamaíocht Bhaile a d’ardaigh 100 Euro do Focus Ireland.

Home Economics 2nd yrs. raised €100(bake sale) for focus IrelandCanadh san Ospidéal

Bhí daltaí bliain 4 ag canadh an chéadaoin seo chaite in OspidéalThamhlachta.Bhí Daidí na Nollag linn is Béar ó Hamleys. Ba mhaith linn buíochas a ghabhail leis an múinteoir ceoil Eimear Ní Mháirtín a rinne a lán cleachtadh linn agus a bhí ag canadh is ag seinnt linn ar an lá.

The 4th year students were singing with Santa last Wednesday in the
Children’s Wards of Tallaght hospital. Santa and a special bear from Hamleys joined us on the day. The students would like to thank the music teacher Eimear Ní Mháirtín for all her hard work and for joining us on the day.

VdeP

D'éirigh go hiontach le bl4 ag bailiú bia agus airgid do Chumann VdeP sa Chearnóg agus i Citywest.
4th Year students also helped the VdeP Christmas Appeal in the Square and CitywestRetreat

The First, Second and Thirds years have had their annual retreat, at the start of the month of December. It was given by the Elisas Retreat team, whom came into the school over the three days and facilitated the retreats.Atr Ben and AtrDonal Roche, said a Mass over the three days,andAtr Brian ,Philip & Alan came down from St. Mary's Priory in Tallaght in the afternoon to hear confessions.

Overall the students enjoyed their retreats and thought it was a nice way to prepare for Christmas.

The 5th & 4yr students went on a visit to the Islamic Culutral Centre, in Clonskeagh. They were given a guided tour around the Centre and a presentation on Islam, and the 4th yrs had an added bonus on their field trip to the mosque, and were treated to an exhibition of Arabic Art.Ár mbuíochas

Tá comhghairdeas mór mar aon lenár mbuíochas ag dul do na Coistí difriúl ag Coláiste de hÍde. Táimid fíor bhuíoch do Choiste na gCinniri, Coiste na nDaltaí, An Coiste Glas & Na Caipteáin Ranga a dhéanann an méid sin oibre a chuireann go mór le hatmaisféar agus ardchaighdeán an Choláiste.
The staff of Coláiste de hÍde is very thankful to our students on the Prefect Committee, the Student Council, the Class Captains and the Green School Committee who work so hard to improve the atmosphere and standards of our College.


Gairmthreoir/ Career Guidance

Is féidir le daltaí Bliain 6 clarú ar líne anois don chóras C.A.O- le haghaidh áiteanna ag Coláistí 3ú leibhéal. Tá táille laghdaithe €25.00 ar seo faoi láthair agus is feidir é seo a íoc ag www.cao.ie. Iarrtar ar daltaí clárú chomh luath agus is féidir sular n-ardaíonn an costas seo i mí Eánair.

Career Guidance: Please note that 6th year students may now register online with the Central Applications Office (CAO) to be considered for 3rd Level college places. There is currently a reduced fee of €25.00 for registration, payable at www.cao.ie. Students are advised to register as soon as possible before this discount ratein January.


Nollaig shona agus athbhliain faoi mhaise daoibh go léir!

Merry Christmas and a happy new year from everyone at Coláiste de hÍde.Back to content | Back to main menu