Coláiste de hÍde


Go to content

Nuachtlitir - Márta 2012

Nuacht Scoile > Cartlann/Archive 2012-2013

Nuachtlitir Márta ‘12


Fograí.(Notices)


Beidh an scoil ag dúnadh ar an Aoine 30/3/’12 do Shaoire na Cásca. (Lá iomlán). Athosclóidh an scoil ag an gnáth am ar an Luan 16/4/’12. The school will be closing on Friday 30/3/’12 for the Easter Break (Full day). It will re-open Monday 16/4/’12MSU/BCF (WSE/MLL)


Tá torthaí na suirbhéanna a rinne tuismitheoirí agus daltaí na scoile seo mar chuid den Mheasúnú Scoile Uile/ Bainistíocht, Cinnireacht agus Foghlaim (MSU/BCF) anois ar fáil ar suiomh idirlíne na scoile, www.colaistedehide.ie. Tugadh ceisneoir do chuile dalta i mbliain 1, 2 agus 5 agus tugadh ceisneoir do thuismitheoirí na daltaí céanna. Fuair na cigirí 147 ceisneoir líonta ó na daltaí agus 100 líonta ó na tuismitheoirí. Bhí na cigirí iontach sásta leis an aischothú seo. Tá na torthaí soiléar agus tugann siad léirmheas an-mhaith ar Choláiste de hÍde faoi láthair. Níl an Tuairisc Oifigiuil faighte go fóill ach chomh luath is a thagann beidh sé le feiceáil ar an suíomh seo.

The results of the surveys undertaken in Coláiste de hÍde as part of the recent Whole School Evaluation/ Management, Leadership and Learning (WSE/MLL) are now to be found on the school's website www.colaistedehide.ieAll students in 1st, 2nd and 5th year were surveyed (147 pupils in total) and the same pupils were given a different survey for their parents/guardians of which 100 surveys were returned. The Inspectors were very pleased with this level of feedback. The results are easily read and provide an interesting current snapshot of Coláiste de hÍde. The Official Report has not yet been received but as soon as it does it will be uploaded onto our website.


Scléip


Bua x3 ag SCLÉIP 2012 - 3 Wins for Col.de hÍde at Scléip National Talent Competition. Saoirse Ní Dhubhshláine - rince aonair/individual dancing, Aine Polóc & Sinéad Ní Bhuachalla - grúpa damhsa/dance group agus Kym Gartry - canadh aonair/individual singing. comhghairdeas dóibh uilig agus míle buíochas don mhúinteoir Eimear a bhí á dtionlacan - congrats to all and thanks to Eimear for her direction and support.

Spórt


Déanaimíd comhghairdeas leis nabuachaillí faoi 18 an chraoabh a bhaint amach sa pheil ghaelach. D’imir gach uile duine ar an bhfoireann thar barr ar son na scoile. Cluiche taitneamhach a bhí ann le scileanna peile den scoth le feiceáil agusba é an scór deireanach ná : Coláiste de hÍde 2 – 15 Cill an Ardáin 1 – 2. Seo an chéad uair aran scoil an corn faoi 18 seo. Ba chluiche iontach a bhí ann Maithsibh a bhuachaillí!!
An Fhoireann : Ross Ó Cearnaigh, Dónal Ó Corbhaile, Cillian Ó Cearúil, Conchúir Ó Bhroin, barra Ó Raghallaigh, Conchúir Ó Gruagain, Seadhna Ó Dúlain, Dein Ó Braonain, Darren Ó Braonain, Corey Dairdís, Micheal Cinnsealach, Lee Ó Briain, Ciaran Ó Meachair, Cillian Ó Gadhra, Aaron Ó Dulain.Ionadaithe : Fionn Ó Dalaigh, Pilip O Bhroin, Antaine Ó Dulain, Marcus Purdy, Piarais Clintúin

Coláiste de hÍde finally managed to win their first senior football championship in Kiltipper Road, Thomas Davis on Wednesday the 14 of March 2012. Final score: Coláiste de hÍde 2 – 15 to Kilinarden Community School 1 – 2. Well done to the team!!


Dámhachtainí Fiontair Mac Léinn (Student Enterprise Awards)


D’fhreastal daltaí na scoile ar chomórtas Dámhachtainí Fiontair Mac Léinn le déanaí. Ghlac na daltaí seo a leanas páirt ann. Bliain 1- Cathal Ó Tuille – Magnetable; Dylan Leon-calmscents; Caelan Ó Braonain, Jaic Ó hír, Conchúir Ó hUallachain - C.J.C
Bliain 2 - Rian Leon, Aaron Ó Conaill & Pól Ó Maolthuille – Gaeilgeoir
Bhuaigh Cathal - Best Display, fuair Dylan Leon duais speisialta don fhiontraíochta agus fuair Rian, Aaron agus Pól an dara háit lena leabhair Gaeilgeoir. Comhghairdeas mór dóibh. Well done. All students enjoyed the experience and had a great day


Imeachtaí Sheachtain na Gaeilge 2012

Tharla arís i mbliana go raibh Seachtain na Gaeilge thar cionn againn i gColáiste de hÍde . Tharla céilí ollmhór sa choláiste, bhí cluichí gaelacha againn don tráthnona is comórtas ealaíne.

Tráth na gCeist Coláiste de hÍde 2012


A léthéid de hócáid nach raibh riamh le féiceáil i gColáiste de hÍde nuair a bhailigh 300 dalta ó bhlianta a haon go sé i gcomhair Tráth na gCeist ollmhór i halla an Choláiste. Le cabhair múinteoirí na scoile agus faoi stiúir “bean an tí” Isabel Nic An Fhaillí, bhain cách lán aoibhneas as na ceisteanna agus ag an deireadh bhí an bua ag an bhfoireann ó bhliain a sé le Darren agus Dean Ó Braonáin, Cian Ó Dubhshláine agus Donal de Corbháile.

Seó Tallainne 2012


Ná labhair faoin “X – Factor”, “You’re a Star” ná “Voice of Ireland” tá an tallainn i gColáiste de hÍde. Bhailigh an scoil ar fad sa halla chun cluas éisteachta a thabhairt do 20 acht idir ceoltóirí agus amhránaithe damhsóirí agus aisteoirí. A léithéid de thaispeántaisí ar an stáitse. Rinne Deiric Mac An Bhaird “fear an tí”. Níor thiontaigh Cheryl Cole suas mar sin rinne Evelyn Ní Raghail, Isabel Nic An Fhaillí, Daithí Ó Murchú an moltóirecht.. Tháinig an réalt “Voice of Ireland” Thamhlachta iardhalta Caoimhín Ó Caollaí (Kevin Keeley). Bhuaigh Caoimhín agus a dheartháir an seó anuraidh agus féach cá bhfuil sé anois!!!

Táimid an-bhródúil as Caoimhín agus mar is gnáth chan sé amhrán álainn dúinn. Bhain gach duine an-taitneamh as an seó agus comhghairdeas do chách a ghlac páirt ann. Comhghairdeas ach go háirithe don bhuairteoir Kim Gartry, bliain 4, a bhuaigh an chéad duais.

Monarcha Meabhrach” Comórtas Tráth na gCeist.


Tháinig Coláiste Cois Life ar chuairt go Coláiste de hÍde i gcomhair comórtas Tráth na gCeist i bhfoirm an tsean chlár teilifíse “Blackboard Jungle”. Bhí lucht tacaíochta ón dhá scoil ann ó bhliain a cúig a chruthaigh atmaisféar iontach don ócáid. Bhí cúigear ar gach fhoireann. Fuair na foirne ceisteanna ar Stair, Spórt, Tíreolaíocht, Ceol, Cúrsaí Reatha, Nadúr, Féilte srl. Buíochas do “bhean an tí” múinteoir, Eileen Ní Ghriallais agus do Isabel Nic An Fháillí, Suzanne Ní Chionnaith agus Deiric Mac An Bhaird. Bhuaigh Coláiste Cois Life.


'Seachtain Chúram Saoil’


Bhígcéad 'Seachtain Chúram Saoil’ ar siúl sa scoil an mhí seo (20ú-23ú Márta). Bhí béim curtha ar an tábhacht a bhaineann le 'Féinchúraim' i dtaobh cúrsaí intinne, corp agus anamar an riachtanas a bhaineann le na buarthaí ata againn a roinnt - 'Is ar scáth a chéile a mhaireann muid! Bhí roinnt dramaí, cainteoirí agus ceardlannmeascí eile ar siúl le haghaidh gach bhliain sa scoil ar téamaí ar nós feasachta drugaí, dúlagar déagóirí agus meabhar shláinte ghinearálta. Bhíceardlainne spraoi agus tacaíochta eagraithe ag an Coiste Chúram bunaithe ar an gclár 'Dá mbeadh aithne cheart agat orm . .'.mhaith linn ar mbuíochas a ghabháil le gach éinne a ghlac páirt agus a thug tacaíochtrith anthábhachtach seo.


This month we ran our first ‘Life-Care Week’ at Coláiste de hÍde(20ú-23ú Marta ).aim of the week was to emphasiseof self-care in terms of mind, body and soul and also on the importance of sharing our concerns with others- 'Is ar scáth a chéile a mhaireann muid!. A variety of workshops, dramas and guest speakers were organised, covering a range ofsuch as teen depression, drug awareness and general mental health. The Student Care team also organised a number of fun-filled peer support workshops based on the tv programme "If you really knew me. . .".We would like to express our gratitude to everyone who took part and supported thisandweek.

Back to content | Back to main menu