Coláiste de hÍde


Go to content

Nuacht Litir - Márta 2013

Nuacht Scoile > Cartlann/Archive 2012-2013


Nuachtlitir - Márta 2013

Fograí.(Notices)


Beidh an scoil ag dúnadh ar an Aoine 22/3/’13 do Shaoire na Cásca. (Lá iomlán). Athosclóidh an scoil ag an gnáth am ar an Luan 8/4/’13. The school will be closing on Friday 22/3/’13 for the Easter Break (Full day). It will re-open Monday 8/4/’13

OSPS - Oideachais Shósialta Pearsanta Sláintiúl
Tá ranganna OCG (Oideachas Caidreamh & Gnéasach) á rith sa scoil sa théarma deireanach le haghaidh na bliainta sinsearcha (Blianta sóisearacha ar an gcúrsa OSPS). Beidh litir abhaile le fáil ag gach dalta ag tabhairt cur síos ar na habhair a mbeidh clúdaithe sa bhliain in a bhfuil siad. Beidh an eolas seo le fáil ar an suíomh idirlíne scoile chomh maith. Má tá aon ceisteanna i leith seo, is féidir glaoch a chur ar an scoil.

SPHE - Social Personal and Health Education
RSE (Relationships and Sexuality Education) classes will begin for senior cycle students in their final term as part of their guidance programme. Junior Cycle students are receiving RSE lessons as part of their SPHE course. There will be a letter sent home detailing the topics to be covered with each respective year group. This information will also be posted on the school website. If you have any questions in this regard, please do not hesitate to contact the school.


Dámhachtainí Fiontair Mac Léinn (Student Enterprise Awards)

D’fhreastal daltaí na scoile ar chomórtas Dámhachtainí Fiontair Mac Léinn le déanaí. Ghlac na daltaí seo a leanas páirt ann.
Bliain 1 Fuair muid an chéad áit san Junior Category, le Grace, Jade, Ciara agus Jessica.
Bliain 2Bhuaigh muid an Intermediate Caetogory le Dylan Leon
Comhghairdeas mór dóibh. Well done. All students enjoyed the experience and had a great day


An Idirbhliain/TY

Mí ghnóthach ach gearr - scíáil, babhláil, neart aoí-chainteoirí, turas go stáisiún na nGardaí. Tar éis na Cásca tá na báibíní bréige ag teacht agus beidh foirm aischothaithe na dtuistí le cur ar ais chuig an scoil - beidh sé tuairisc ag dul abhaile!
A short but busy month - skiing, bowling, guest speakers galore, trip to the Garda Station. After Easter the simulator babies are coming and we'll be looking for feedback from 4th Year's parents about the TY - forms will be sent home with the March report. We look forward to your thoughts so we can improve on our programme.


Turas Scoile/School Tour

Cuimhneoifh muid ar fad ar an turas scoile iontach a bhí againn sa Róimh.
A fantastic 4 days (despite the rain) were spent in Italy this Feb with a group of 40 students and 5 teachers
Highlights of the tour included a visit to the Vatican City, the Coliseum, Trevi Fountain, Spanish Steps, Pompeii and Sorrento.
Everyone had a great time and great memories were made


Imeachtaí Sheachtain na Gaeilge 2013

Tharla arís i mbliaina go raibh Seachtain na Gaeilge thar cionn again i gColáiste de hÍde.Bhí imeachtaí den scoth againn ó Chéilí le bliain a hAon agus dó, Seó Tallainne, Comórtas Ealaíne, is Tráth na gCeist.
The events for Seachtain na Gaeilge at Coláiste de hÍde were a huge success this year with the highlights being the annual talent show, the whole-school table quiz and a surprise visit from Irish music star and proud gaeilgóir Danny O’ Reilly. On this evidence, the Irish language is indeed alive and well in Dublin 24!!

Cuairt Danny Ó Reilly 2013 (The Coronas)
Ar an Aoine 8 Márta 2013, tháinig réalt mór amhránaíochta Danny Ó Reilly(The Coronas) ar chuairt chuig Coláiste de hÍde.Ghlac Danny páirt i gceolchoirm Coláiste de hÍde agus bhain sé agus gach a raibh ann an-taitneamh as. Bhí gach duine ar bís faoi.Chan Danny ceithre amhrán, go léir as gaeilge! .Shínigh sé a ainm do na daltaí agus chaith sé uair a chloig linn sa scoil.

The students of Colaiste de hÍde will not forget the visit of singing star Danny Ó Reilly of the Coronas to the College on the 8th March 2013. Danny took part in the school concert

by performing some of his best known songs as gaeilge! He then took the time to converse with the students in Irish and have pictures taken with them. Everyone at Coláiste de hÍde extend their thanks to Danny, who represents an excellent role model for all young people.

Seó Tallainne 2013: Coláiste de hÍde

Ná labhair faoin “X – Factor”, “You’re a Star” ná “Voice of Ireland”;tá an tallainn go léir i gColáiste de hÍde. Bhailigh an scoil ar fad sa halla chun cluaséisteachta a thabhairt do 18 acht idir ceoltóirí agus amhránaithe damhsóirí agus aisteoirí. A léithéid de thaispeántaisí ar an stáitse. Rinne Deiric Mac AnBhaird “fear an tí”. Níor thiontaigh Cheryl Cole nó Simon Cowell suas, mar sin rinne Evelyn Ní Raghail, Isabel Nic An Fhaillí, Daithí Ó Murchúagus Jody Ó Gallchóir an moltóirecht.. Tháinig an réalt “Voice of Ireland 2012” Thamhlachta, iardhalta Caoimhín Ó Caollaí (Kevin Keeley). Bhuaigh Caoimhín agus a dheartháir Bobby an seó i 2011agus féach cá bhfuil sé anois!!!
Táimid an-bhródúil as Caoimhín agus mar is gnáth chan sé amhrán álainn dúinn. Bhain gach duine an-taitneamh as an seó agus comhghairdeas do chách a ghlac páirt ann. Comhghairdeas ach go háirithe do na buaiteoirí (buaiteoirí Scléip uile Éireann 2013 chomh maith) agus amhránaí Aoife Nic Artáin agus Rosie Allemby a tháinig sa dara áit.
Some of Tallaght’s finest young singer-songwriters, musicians and dancers took to the stage last Thursday in Coláiste de hÍde’s annual talent show. The competition, which is a part of their Seachtain na Gaeilge celebrations, has gone from strength to strength each year since beginning in 2009. All songs and acts were written and performed through the medium of the Irish language. Previous winner and former student Kevin Keely, from RTE’s The Voice 2012, returned as a guest performer on the day and he was in good company. This year’s winners were Sinéad Ní Bhuachalla, Áine Polóc and Ian Báille with a modern Irish dance and drum routine (also National Scléip Champions 2013) and song-writer Aoife Nic Artáin and Rosie Allemby on guitar were a close second on the day.

Tráth na gCeist agus Céilí : Coláiste de hÍde 2013

Bhí Tráth na gCeist uile scoile againn arís i mbliana, eagraithe ag Isabel Nic an Fhaillí le cabhair ó bhliain a ceathair agus buaite ag foireann ó bhliain a cúig . A léthéid de hócáid nach raibh riamh le féiceáil i gColáiste de hÍde nuair a bhailigh breis is 300 dalta ó bhlianta a haon go sé i gcomhair comórtas ollmhór i halla an Choláiste.Le cabhair múinteoirí na scoile agus faoi stiúir “bean an tí” Isabel, bhain cách lán aoibhneas as na ceisteanna.

A whole school Table Quiz took place in the school hall which proved a huge success for the third year in a row.
D’eagraigh Evelyn Ní Raghaill and Deiric Mac an Bhaird céilí mór iontach i halla na scoile i gcomhair bliain a haon a dó. Chabhraigh chinnirí bliain 5 agus muinteoirí ar an lá.
A monster Céilí was enjoyed by first and second years who took part in the set dances on the day.


Gorgeous Gúna

We need your unwanted new or nearly new dresses
Cumann na dtuistí are organising a fundraiser for Coláiste de hÍde
Venue: Dublin Postal Sports & Social (P&T) Club Kiltipper Road
Date: Friday 12 April 2013
We need new or nearly new dresses in saleable condition, which can be dropped to the school at the times below, or contact any of committee members27 February 1pm – 2pm Wednesday 6 March 1pm – 2pm
Wednesday 13 March 1pm – 2pm Wednesday 20 March 1pm – 2pm
If you know of anyone that would like to set up a stand on the night such as beautician, jewellery, colour me beautiful etc please let us know.
We also need ticket sellers, spot prizes and people to help out on the night.
If you think you can contribute in any way please contact any of the committee members below or email
cnd@colaistedehide.ie
Lorraine Byrne 087 9807813
Clare Murphy 086 3170326
Jenny Swift 085 7179132

Back to content | Back to main menu