Coláiste de hÍde


Go to content

Nuacht Litir - Bealtaine 2013

Nuacht Scoile > Cartlann/Archive 2012-2013


Nuachtlitir - Bealtaine 2013

Fograí.(Notices)


  • Beidh bronnadh bliain a sé ar siúl ar an Déardaoin 24/5/13 ag 7.30 le searmanais sa choláiste. Is é an tAthair Ben a chuirfidh an tsearmanais i láthair.
  • The farewell ceremony for sixth years will be held on Thursday 24/5/13 at 7.30pm. An tAthair Ben will officiate at the ceremony.
  • Beidh oíche ceiliúradh deireadh na hIdirbhliana ar siúl ar an Luan 27/5/13
  • The Transition Year Graduation will take place on Monday, 27/5/13
  • Tosóidh Scrudaithe an tSamhraidh do bhliain 1, 2, agus bliain 5 ar an Déardaoin 25 Bealtaine. Go néirí lena daltaí sna blianta sin.
  • The Summer exams for 1st, 2nd, and 5th years will commence on Thursday 25th May. The best of luck to all the students involved.  • Scrúduithe Stáit - State Exams


Tosaíonn Scrúdú na hArdteistiméireachta agus an Teastas Sóisearach ar an gCéadaoin, 5 Meitheamh. Ní mhór do gach scoláire a bheith sa scoil ag 9am ar an lá sin.

The Leaving and Junior Certificate Examinations begin on Wednesday, 5 June. All students need to be in school by 9am on that day.

  • Beidh na turais scoile ar siúl an Déardaoin 30/5/13. Beidh muid ag fágáil na scoile ar a 9.00, mar sin, is gá do gach duine a bheith istigh ag 8.40.


  • We are going on our school tours Thursday 30/5/13. The buses will leave at 9.00, therefore, please ensure that your child is in school by 8.40


  • Déanadh cigireacht ar an Roinn Geamáinise sa scoil i mí Aibreán. D'éirigh thar barr leis de réir an aischothú béil a tugadh. The German Department had a subject inspection in April. According to the oral feedback from the inspector she was very impressed with the standard of the pupils' german.Turas scoile chun na Gearmáine

Thug daltaí Choláiste de hÍde cuairt ar an nGearmáin i rith an sos lár-théarma i mí Feabhra. In éineacht le triúr mhúinteoir thaisteal 24 dalta chuig Dusseldorf (Karneval), ansin go dtí an Nurburgring agus ar aghaidh linn chuig Koblenz, áit a d'fhanamar don 3 oíche. Tá Koblenz suite ar an Rhein agus an Mosel agus bhí an deis againn caisleáin (Marksburg), cathracha (Koln/Cologne) agus sráidbhailte (Rudesheim) an Rheinland a fheiceáil. Ar an mbealach abhaile chonacamar an Bhruiséil. Míle buíochas dos na daltaí a bhí mar ambasadóirí iontacha don scoil agus don tír. Tá na múinteoirí a bhí leo ceart go leor anois!!!!

24 pupils and 3 teachers spent 4 days on a school tour to Germany during the February mid-term break. We traveled to Dusseldorf (Carnival) and from there visited the Formula 1 track at the Nurburgring. We stayed in Koblenz which is situated on the confluence of the Rhine and Mosel rivers. We availed of the opportunity to visit the Rhineland's castles (Marksburg), its cities (Koln/Cologne) and villages (Rudesheim). On our return journey we had a tour of Brussels.I would like to praise the pupils for their excellent behaviour - they were wonderful ambassadors for their school and their country. The accompanying teachers have just about recovered at this stage!!!!

Lá Spóirt 2013

Lá Spóirt (an mháirt 14ú)

D'éirigh thar cionn le himeachtaí an lae spóirt faoin ngrian i bPáirc Thiomóin. I measc na himeachtaí bhí lúhchleasaíocht, tarraingt téide, , liathróid láimhe Oilimpeach, puc fada, léim ard, rugbaí, ciceanna píonóis. Bhain cách an-taitneamh as. Buíochas do na daltaí a ghlac páirt agus a chuir leis an t-atmaisféar, don fhoireann ar fad a chuir na himeachtaí ar fáil ach go háirithe do mhúinteoirí Marcus, Stiofán agus Deiric a d'eagraigh an ócáid. Comhghairdeas libh uilig.

Sports day 2013 in Coláiste de hIde was a memorable, enjoyable occasion in beautiful sunshine. Thanks, to all the students and staff who created a lovely atmosphere, to Marcus, Stiofán and Deiric who organised the occasion and to the students who helped with the set up of competitions. The students enjoyed tug of war, athletics, olympic handball, rugbaí, penalty kicking and high jump. Well done to all.


Rinne roinnt múinteoirí, daltaí agus iar-dhaltaí Choláiste de hÍde rith/siúl 5km san oíche chun na céadta euro a ardú ar son an catharnacht frith-féinmharú 'Tigh Pieta' le déanaí. Tharla sé ar an 11ú Bealtaine i bPáirc an Fhionnuisce ag tosú ag 4 r.n !! . Is cúis iontach a bhí ann agus ba siombal chumhachtach é (ag bogadh i dtreo an solas) don obair tábhachtach a dhéanann siad i dTigh Pieta. Oíche den scoth a bhí ann agus bhain gach duine a ghlac páirt ann an sult as an ócáid.

A number of teachers, students and ex-students were proud to take part in the recent 5km walk/run in aid of the suicide prevention agency 'Pieta House'. The event, entitled 'Darkness into Light', is a powerful symbol for the wonderful work the charity carries out. Taking place in the Phoenix Park at 4am (!!), all those involved from Coláiste de hÍde enjoyed the occasion immensely and raised hundreds of euro for Pieta House in the process.


Brat Glas 2


Bronnadh an dara Brat Glas (Fuinneamh) ar Choláiste de hÍde 22 Bealtaine 2013 i bPáirc An Chrócaigh. D'fhreastal Príomhoide Tánaisteach Deiric Mac An Bhaird, Cathal Ó Tuille, Sofia Desay, Danielle Ní Dhomhnaill agus Dylan Leon ar an ócáid chun an brat a fháil ar son na scoile. B'ócáid álainn í agus is cúis mórtais í an brat a fháil arís. Tosóidh an feachtas anois chun an tríú brat a fháil bunaithe ar "sábháil uisce". Tá ardmholadh tuillte ag an gCoiste ar fad as an mbrat a ghnóthú don scoil

Coláiste de hde were presented with their second Green Flag (Energy) in Croke Park on 22 May. Príomhoide Tánaisteach Deiric Mac An Bhaird, Cathal Ó Tuille, Sofia Desay, Danielle Ní Dhomhnaill and Dylan Leon attended to receive the flag on behalf of the students of Colaiste de hÍde. It was a wonderful occasion and a proud one for the school. The campaign begins to secure a third green flag based on the Water theme.


An Idirbhliain (TY)


D'imigh an bhliain sin sách sciobtha. D'éirigh go hiontach leis an ngrúpa ALPHA ar chúrsa spioradálta in Avoca. Leanamar le téama na bithéagsúlaíochta nuair a thugamar cuairt ar Zú na Marbh. Sa scoil féin bhí ceardlann chun measúnú a dhéanamh ar scannáin maille turas timpeall ar TV3. Tháinig Daltaí Moyle Park ar cuairt chun blitz cruicéid a imirt leis na buachaillí. D'fhágamar slán leis na báibíní bréíge - buíochas le Dia! Bhailigh cuid mhaith daltaí ar son Chumann Croí na hÉireann. D'éirigh le cuid daltaí teastas a fháil ón Ardeaspag do thionscnamh agus cur i láthair a rinneadar dá ionadaí. Táimid ag tnúth go mór leis an Oíche Mhór ar an 27ú @19:30 agus inseoimid tuilleadh daoibh faoin turas campála le Máírtín in Avon Rí!


Time flew this year. The ALPHA students had a superb time with Jonny and the gang on retreat at Avoca. We continued exploring Biodiversity at the Dead Zoo (Natural History Museum). A workshop on short films was held in the school followed by a trip to TV3 studios. Students from Moyle Park came over for a cricket blitz with the boys. We said farewell to the simulator babies - at last! Many students helped out collecting with the The Irish Heart Foundation. Several students were awarded a certificate from the Archbishop's representative after presenting their projects to him. So roll on the Big Night on the 27th @19:30 and we'll tell you all about the camping trip to Avon Rí with Máirtin!


CINNIRÍ 2012/2013


Ba mhaith leis an mbainistíocht agus foireann uilig an Choláiste á mbuíochas gabháil leis na cinnirí 2012/2013 as ucht a gcuid oibre ar son an choláiste.

The management and staff of Coláiste de hIde extend our thanks to the Cinnirí 2012/2013 for their excellent work on behalf the college


Rang Santain agus Dominic 2007 -2013

Ba mhian linn ár slán a fhágáil le Bliain a Sé 2013 atá ag imeacht uainn ar an Déardaoin 24 Bealtaine. Tá siad tar éis teacht chuig deireadh a n-oideachais anseo agus beidh siad ag tabhairt aghaidh ar an gcoláiste 's an saol oibre tar éis na hArdteiste. Go n-éirí libh a chairde i scrúduithe agus amach anseo. Bhí neart sport agus spraoi againn le chéile agus aireoimid uainn sibh tar éis bhur n-imeachta.
Foireann na Scoile
Back to content | Back to main menu