Coláiste de hÍde


Go to content

BackPlayNext

An Scoilbhliain
2017-2018
Coláiste de hÍde

School Calendar 2017-2018
DÁTAÍ - CLICEÁIL ANSEO

Return Dates below


Téarma 1 - Seachtain 1:

Luan 28/08/2017

Bliain 1* (9.00 - 11.30)
*1st Years only .


Máirt 29/8/2017

Bliain 1/2/3/5/6* (8.40 - 12.55)
*All years except TY return.


Céadaoin 30/8/2017

Gach Bliain istigh* (8.40 - 15 30 i.n)
*All students in full day (8.40-15.30.)

*Mar eolas - Leath lá gach Aoine -
Lá iomlán dé Céadaoin.
Please note -
Friday is a half day every week
from Scoilbhliain 2017-2018 -
8.40-13.00.

Coláiste de híde
Nuacht Scoile

NUACHT IS DÉANAÍ
CLICEÁIL ANSEO
DÁTAÍ - EOLAS - FÓGRAÍ
CLICK ABOVE FOR ALL
TERM DATES 2017-2018


Lean Coláiste de hÍde
ar TWITTER anois @coldehide!!

BackPlayNext
BackPlayNext
BackPlayNext

Is Coláiste Pobail LánGhaeilge é Coláiste de hÍde a fheidhmníonn faoi stiúir Bhord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire. Is scoil ilchreidmheach chomhoideachasúil í. Múintear na hábhair tré Ghaeilge agus bíonn an caidreamh idir mhúinteoirí agus daltaí tré mheán na Gaeilge. Bunaíodh an scoil i 1993 le beirt dhalta is tríocha agus tá 320 dalta sa scoil faoi láthair. Ainmníodh an scoil féin i ndiaidh Dubhghlas de hÍde, céad Uachtarán na hÉireann, duine mar is eol daoibh a bhí leathanaigeanta agus fad-dearcach agus gur bhreá leis teanga na Gaeilge.

"Tá sé mar aidhm againn i gColáiste de hÍde an bóthar a réiteach do gach aon dalta a lánacmhainn a bhaint amach le héascaíocht, go hintleachtúil, go fisiciúil, go spioradálta, go cultúrtha, go sóisialta agus go mothálach tré mheán na Gaeilge. Déantar iarracht ar leith ins an scoil féiníomhá dearfach a chothú i ngach aon duine, maille le meas a chothú iontu do gach duine, dá dtimpeallacht agus dá bpobal."


Féilire Scoile
Back to content | Back to main menu