Coláiste de hÍde


Go to content

Imeachtaí 2012-2013

An Idirbhliain (TY)

Imeachtaí, Eachtraí agus Cuairteoirí don Idirbhliain
Meán Fómhair - Nollaig 2012TY Events, trips and visitors Sept - Dec 20121. Larch Hill - Lá Eachtraíochta Adventure team-building
2. Siúlóid Sléibhe Hell Fire Club
3. Tráthnóna Cairdis le bl1 Friendship week - fun&games with First years
4. TaithíOibre 1 - Work exp #1
5. Cainteoir VdeP TTYS - Visit from Tallaght traveller Youth Services for mentoring programme
6. Bricfeasta Childline
7. Oileán na dTarbh - Bull Island Biosphere
8. Psycho Spaghetti - Comedy show for teens
9. Cumann uathachais na hÉireann - Cainteoir agus bailiúcháin - Autism Ireland speaker and collection
10. ArdEaglais N Pádraig St Patrick's Cathedral
11. Caisleán Bhaile Átha Cliath - Dublin Castle
12. Lá Spioradálta - Retreat
13. Fighting Words/ Olypmiad Mata
14. Cainteoir Focus Ireland -
15. Seachtain na hEolaíochta - caint i Wood Quay Halla na Cathrach - Science week talk
16. Taithí Oibre Deonach - Voluntary work exp
17. Cill Maighneáin - Kilmainham
18. Maor Lá Oscailte Gairmthreoir - Steward at careers' open day
19. Mosc
20. Canadh san Ospidéal - Singing in the Tallaght Hospital
21. Scátáíl Oighir - Ice skating
22. Alpha - Spiritual course
23. Ceardlann Webgaming - Webgaming workshop in Tallaght Library
24. Cúrsa Cinnireachta Feachtas - Youth leadership course
25. Ióga - Yoga
26. Gaisce Gradam an Uachtaráin - President's award
27. Bailiú don VdeP sa Chearnóg - Collecting for VdeP at Christmas
28. Bailiú do Chumann Croí na hÉireann - Irish Heart Foundation
29. Díospóireachtaí Gael-Linn - Debating
30. An Gáírdín
31. Junk Couture
32. Cúrsa Cóitseála CLG - GAA coaching skills
33. Scrúduithe Tí x2 - House exams
34. Club Scannánaíochta - Film Club
35. Mionchomhlacht - Mini-Company
36. Ionad Naomh Dominic - St Dominic's Community Centre
37. Foirneacha Spóirt - Peil, Eitpheil, Spikeball, Badmantan, Cispheil, Iomáint


Back to content | Back to main menu