Coláiste de hÍde


Go to content

Focal ón bPríomhoide


Fáilte go suíomh idirlín Choláiste de hÍde.

Ar an suíomh spreagúil seo tá eolas faoi réimse leathan de ghnéithe éagsula de shaol an Choláiste, gnéithe acadúla agus imeachtaí eischuraclaim ina measc. Cuirtear curaclam leathan ar fáil i láthair spreagúil, nua-aimseartha a chabhraíonn le gach dalta a lán-acmhainn a bhaint amach.

Tá sé mar aidhm againn i gColáiste de hÍde oideachais dearfach comhoibritheach a chruthú ionas gur féidir teagasc agus foghlaim d'ardchaighdeán, trí mheán na Gaeilge. Is iad an dúchas agus an t-oideachas an dá chloch ba mhó, agus iad nasctha go dlúth, a bhí mar fhís lucht bunaithe Choláiste de hÍde sa bhliain 1993 agus an coláiste ag teacht ar an bhfód. Táimid ar fad an-bhródúil as an dul chun cinn suntasach atá déanta ag Coláiste de hÍde ó shin i leith. Seasann an coláiste go mórtasach anois i measc scoileanna lán Ghaeilge eile ar fud na tíre ó bunaíodh í.

Tá sé i gceist go bhfaigheann tú an teolas atá uait anseo. Tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn má tá breis eolas á lorg agat.


Deiric Mac an Bhaird
PríomhoideWelcome to Coláiste de hÍde's exciting website. For more than 20 years Coláiste de hÍde is providing a positive and collaborative educational environment in which teaching and learning, through the medium of Irish is flourishing. The staff of Coláiste de hÍde strives to maximise every pupil's potential during their years with us. We provide a broad curriculum in a modern award winning setting. This website offers an insight into life at Coláiste de hÍde and general details about the college. You are very welcome to contact us if you require any further information.

Deiric Mac an Bhaird
PríomhoideBack to content | Back to main menu