Coláiste de hÍde


Go to content

Bliain 1-3

Curaclam

Curaclam

Leibhéal Sóisearach (Blian 1 - 3)

Gaeilge, Béarla, Matamaitic,
Cúram Tréadach, Reiligiún, Eolaíocht,
Stair, Tír Eolas, Ríomhaireacht,
Fraincis/Gearmáinis, Spóirt

OCG (Oideachas Caidrimh ‘s Gnéasachta)
OPSS (Oideachas Pearsanta, Sóisialta agus Sláinte)
OSSP (Oideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil)

Ábhair Roghnacha
Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad) , Grafaic Theicniúil,
Eacnamaíocht Bhaile, Staidéar Gnó
Ealaín, Ceol (Is féidir ceol a fhoghlaim idir thraidisiúnta & nua aimsire).


Curriculum

Junior Level (Year 1 - 3)

Irish, English, Mathematics
Pastoral Care, Religion, Science
History, Geography, Computers
French/German, Sport

RSE (Relationships & Sexuality Education)
SPHE (Social, Personal & Health Education)
CSPE (Civic, Social & Political Education)

Optional Subjects

Woodwork, Technical Graphics,
Home Economics, Business Studies,
Art, Music (traditional & modern options)Back to content | Back to main menu