Coláiste de hÍde


Go to content

BackPlayNext

Nuacht Scoile

Beidh an Oíche Bronnadh Gradaim- Bliain 6 2014
ar siúl an Déardoin seo (22/05) ag 7.30 i.n.
Go n-éirí go geal leo!!


Beidh Oíche Bronnadh na hIdirbhliana
ar siúl Dé Máirt 27 Bealtaine 2014 ag 7.30i.n.
Comhghairdeas dóibh!!

#
Bhí Oscailt Oifigiúil - Balla Nua Liathróid Láimhe
sa Halla ar an 16/05/14 - Pictiúir le feiceáil ANSEO


C.L.I.L & T.L.21 - 2014


Ceardlann ar Fhoghlaim Comhtháite Áitreamh Teangan (C.L.I.L.) le foireann Choláiste de hÍde os chomhair múinteoirí sa ghresáin teagasc agus foghlama (BOOACDL) T.L. 21 27/03/2014. Cliceáil anseo

Comhghairdeas do Mhaitiú agus a rang Staire buaiteoirí sa chomórtas aiste ag an mbronnadh i SDCC ar an 8ú Bealtaine!


Imeachtaí Seachtain na Gaeilge 2014
i gColáiste de hÍdeTharla arís i mbliaina go raibh Seachtain na Gaeilge thar cionn again i gColáiste de hÍde.Bhí imeachtaí den scoth againn ó Chéilí le bliain a hAon agus dó, Seó Talainne, Comórtas Ealaíne, Díospóireachtaí idir ranga, is Tráth na gCeist. Chomh maith le seo, bhí tionscnamh uile scoile ar siúl chun caighdeán labhartha Gaeilge a fheabhsú i measc na ndaltaí.

The events for Seachtain na Gaeilge at Coláiste de hÍde were a huge success this year with the highlights being the annual talent show, the whole-school table quiz, inter-class debates and the all-Irish games and art competitions. There was also a whole school initiative to enhance the spoken Irish of first and second year students through a series of individual interviews.On this evidence, the Irish language is indeed alive and well in Dublin 24!!


An Idirbhliain (TY)
Nuacht is déanaí
CLICEÁIL ANSEO


NUACHTLITIR IS DÉANAÍ-

Latest School Newsletter-
CLICEÁIL ANSEO/ CLICK HERE
CINNIRÍ AN CHOLÁISTE

Gabhaimíd ár gcomhghairdeachas agus ár mbuíochas do chinnirí nua-roghnaithe an choláiste. Tá a gcomhoibriú agus a dtacaíocht ag cur le himeachtaí scoile mar shampla, spórt, ealaín, fograíocht, athchúrsala agus araile.

Congratulations and well done to our newly chosen cinnirí who are improving the quality of activities in Coláiste de hÍde.

Cinnirí: Aoife Nic Artáin, Rosie Allemby, Róisín Ní Mheachair , Cherish Ní Channáin , Seamas Ó Buaigh ,Ross Ó Cearnaigh, Amy Ní Shiúrtáin, Sinéad Ní Bhuachalla, Kirstan Ní Mhuiris, Naomí Ní Chirdeabháin , Áine Poloc , Eoin Ó Faoláin ,Micheál Mac Ráinne, Alannah Nic Aodhbhroin , Sinéad Grant agus Zoe Nic Earnáin Brádaigh .


An Idirbhliain (TY)
Nuacht is déanaí
CLICEÁIL ANSEO


An Coiste Glas

Bronnadh an dara Brat Glas (Fuinneamh) ar Choláiste de hÍde 22 Bealtaine 2013 i bPáirc An Chrócaigh. D’fhreastal Príomhoide Tánaisteach Deiric Mac An Bhaird, Cathal Ó Tuille, Sofia Desay, Danielle Ní Dhomhnaill agus Dylan Leon ar an ócáid chun an brat a fháil ar son na scoile. B’ócáid álainn í agus is cúis mórtaisí an brat a fháil arís.

"TÁIMID GLAS, TÁIMID AG FÁS AGUS TÁIMID AG SÁBHÁIL LEICTREACHAIS"


NUACHTLITIR IS DÉANAÍ-

Latest School Newsletter-
CLICEÁIL ANSEO/ CLICK HERE

Beidh an Oíche Bronnadh Gradaim- Bliain 6 2014
ar siúl an Déardoin seo (22/05) ag 7.30 i.n.
Go n-éirí go geal leo!!


Bhí Oscailt Oifigiúil - Balla Nua Liathróid Láimhe
sa Halla ar an 16/05/14 - Pictiúir le feiceáil ANSEO

Beidh Oíche Bronnadh na hIdirbhliana
ar siúl Dé Máirt 27 Bealtaine 2014 ag 7.30i.n.
Comhghairdeas dóibh!!


Imeachtaí Seachtain na Gaeilge 2014
i gColáiste de hÍdeTharla arís i mbliaina go raibh Seachtain na Gaeilge thar cionn again i gColáiste de hÍde.Bhí imeachtaí den scoth againn ó Chéilí le bliain a hAon agus dó, Seó Talainne, Comórtas Ealaíne, Díospóireachtaí idir ranga, is Tráth na gCeist. Chomh maith le seo, bhí tionscnamh uile scoile ar siúl chun caighdeán labhartha Gaeilge a fheabhsú i measc na ndaltaí.

The events for Seachtain na Gaeilge at Coláiste de hÍde were a huge success this year with the highlights being the annual talent show, the whole-school table quiz, inter-class debates and the all-Irish games and art competitions. There was also a whole school initiative to enhance the spoken Irish of first and second year students through a series of individual interviews.On this evidence, the Irish language is indeed alive and well in Dublin 24!!Beidh an Oíche Bronnadh Gradaim- Bliain 6 2014
ar siúl an Déardoin seo (22/05) ag 7.30 i.n.
Go n-éirí go geal leo!!


Bhí Oscailt Oifigiúil - Balla Nua Liathróid Láimhe
sa Halla ar an 16/05/14 - Pictiúir le feiceáil ANSEO

Daltaí ón Choláiste a bhuaigh scoláireachtaí go Gaeltacht Thír Chonaill - Aibreán 2014

Nuacht Scoile

Athosclófar an scoil ar an Luan, 28 Aibreáin 2014 tar éis Saoire na Cásca, ag an gnáth am, 8.40 r.n

The school will re-open after the Easter holidays on Monday, 28th April 2014, at the usual time of 8.40am.

C.L.I.L & T.L.21


Ceardlann ar Fhoghlaim Comhtháite Áitreamh Teangan (C.L.I.L.) le foireann Choláiste de hÍde os chomhair múinteoirí sa ghresáin teagasc agus foghlama (BOOACDL) T.L. 21 27/03/2014. CLICEÁIL ANSEO
Imeachtaí 'Seachtain na Gaeilge 2014'
i gColáiste de hÍde- Cliceáil anseo

Fáilte go Suíomh Choláiste de hÍde
Is Coláiste Pobail LánGhaeilge é Coláiste de hÍde a fheidhmníonn faoi stiúir Choiste Gairmoideachais Chondae Átha Cliath. Is scoil ilchreidmheach chomhoideachasúil í. Múintear na hábhair tré Ghaeilge agus bíonn an caidreamh idir mhúinteoirí agus daltaí tré mheán na Gaeilge. Bunaíodh an scoil i 1993 le beirt dhalta is tríocha agus tá 320 dalta sa scoil faoi láthair. Ainmníodh an scoil féin i ndiaidh Dubhghlas de hÍde, céad Uachtarán na hÉireann, duine mar is eol daoibh a bhí leathanaigeanta agus fad-dearcach agus gur bhreá leis teanga na Gaeilge.

Tá fáilte romhaibh ar fad ar ais tar éis Saoire an tSamhraidh. Tá súil againn gur bhain sibh ar fad taitneamh astú! Ba mhaith linn an deis seo a thapú fáilte Uí Cheallaigh a chur roimh gach dalta agus tuismitheoir nua atá againn i mbliana. Tá muid an-sásta go bhfuil sibh linn agus tá súil againn go mbainfidh sibh ar fad taitneamh agus tairbhe as na blianta atá romhainn i gColáiste de hÍde.

You are all welcome back after the summer break. We hope that you all enjoyed it! We would like to take this opportunity to welcome all of our new students and parents. We are all delighted to see you here and we hope that you all enjoy and benefit from our future years here together in Coláiste de hÍde.


Foclóir Gaeilge - BéarlaFéilire Scoile 2010-2011

Ríomhphost Scoile Coláiste de hÍde.


Back to content | Back to main menu