Coláiste de hÍde


Go to content

BackPlayNext
BackPlayNext
BackPlayNext
BackPlayNext

Nuacht Scoile
Scoilbhliain 2016-2017

NUACHT IS DÉANAÍ
CLICEÁIL ANSEO
DÁTAÍ - EOLAS - FÓGRAÍ


Lean Coláiste de hÍde
ar TWITTER anois @coldehide!!


Torthaí na hArdteiste 2016
Tá barrchumas faighte ag bliain 6 2015-2016
sna torthaí ardteiste i mbliana!
Comhghairdeas dár ndaltaí, muinteoirí
agus tuismitheoirí!!

Is Coláiste Pobail LánGhaeilge é Coláiste de hÍde a fheidhmníonn faoi stiúir Choiste Gairmoideachais Chondae Átha Cliath. Is scoil ilchreidmheach chomhoideachasúil í. Múintear na hábhair tré Ghaeilge agus bíonn an caidreamh idir mhúinteoirí agus daltaí tré mheán na Gaeilge. Bunaíodh an scoil i 1993 le beirt dhalta is tríocha agus tá 320 dalta sa scoil faoi láthair. Ainmníodh an scoil féin i ndiaidh Dubhghlas de hÍde, céad Uachtarán na hÉireann, duine mar is eol daoibh a bhí leathanaigeanta agus fad-dearcach agus gur bhreá leis teanga na Gaeilge.

"Tá sé mar aidhm againn i gColáiste de hÍde an bóthar a réiteach do gach aon dalta a lánacmhainn a bhaint amach le héascaíocht, go hintleachtúil, go fisiciúil, go spioradálta, go cultúrtha, go sóisialta agus go mothálach tré mheán na Gaeilge. Déantar iarracht ar leith ins an scoil féiníomhá dearfach a chothú i ngach aon duine, maille le meas a chothú iontu do gach duine, dá dtimpeallacht agus dá bpobal."

BackPlayNext


Féilire Scoile
Back to content | Back to main menu